top of page

ÜMİTSİZLİK

Ümitsizliğin nedeni bencilliktir, işlerin senin istediğin gibi sonuçlanmasını istemendir. Sadece kendi mutluluğuna odaklanman ve onu da isteklerinin gerçekleşmesinde sanmandır.

Oysa evrende gerçekleşen her bir olay birçok varlığı ilgilendirmektedir, dolaylı olarak ise tüm evreni. Evrenin işleyişinde sonsuz bir ilim, irade ve hikmet hâkimdir. Sen bu ilim, irade ve hikmeti kendi arzuların ve isteklerinle sınırlamak istiyorsun ve bu olmayınca da ümitsizliğe kapılıyorsun.

Bu sonsuz ilim, irade ve hikmete tevekkül ile teslim olsan, iman ile güvensen ne endişe ne de korkun kalır. Çünkü her şey olması gerektiği gibi oluyor. Bu bazen görünüşte bazen de gerçekten senin aleyhine olabilir. Ama tüm varlıklar ve evren için olması gereken şeyler oluyor.

Sen elinden geleni yap, duanı et ve yaratıcıya güven. Bencilliği de bırak. Tüm evrenin senin basit arzularına köle olmasını bekleme. Hem unutma her şey ya bizzat güzeldir ya da sonuçları itibarıyla güzeldir.

Üzüntüyü, korkuyu, endişeyi ve kederi bırak; içinde bulunduğun anı yaşa ve hayatın tadını çıkar.

26 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Kur’an-ı Kerim’de adı geçen ve değerine vurgu yapılan yegâne ay ramazan ayıdır. Orucun farz kılındığını bildiren ayetlerin hemen ardından, insanlara doğru yolu gösteren ve hakkı bâtıldan ayıran Kur’an

Ekonomik, siyasi, toplumsal ve kültürel alanlarda “kötünün iyiye tercihi” anlamına gelen kavram, ülkemizin başındaki en büyük felaketi ifade etmektedir. Toplumsal, kurumsal yükselmelerde daha nitelikl

Allah insanları kendisine ibadet etsinler diye yaratmış ve kötülüklerden, çirkin söz ve davranışlardan, azgınlıklardan uzak durmasını emretmiş, buna uymayanları şiddetli bir azapla cezalandıracağını b

Yazı: Blog2_Post
bottom of page