top of page

BERAT GECESİ


Müminler için elbette bütün zamanlar kıymetlidir. Bununla beraber mübarek gün ve geceler Rabbimizin, ibadetlerimizi kat kat mükâfatlandırmak, dua ve isteklerimizi kabul etmek, bağışlanmamıza imkân tanımak üzere bizlere ikram ettiği özel zamanlardır.


Şaban ayının on beşinci gecesinde Müslümanların Allah’ın affı ve bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağı umularak bu geceye Berat gecesi denmiştir.

Hz. Peygamber’in, “Allah Teâlâ -rahmetiyle- Şabanın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar.” buyurduğu rivayet edilmiştir (Tirmizî, “Savm”, 39; İbn Mâce, “İkāmetü’s-salât”, 191).


Gafletle geçen yıllarımızın affı ve günahlarla kirlenen kalplerimizin arınması için bu gece bir muhasebe vesilesidir. Bilerek ya da bilmeyerek yaptığı hatalardan ve işlediği günahlardan içtenlikle pişman olup tövbe eden, bir daha aynı yanlışlara yaklaşmama azmi ve bilinciyle af dileyip kendini düzeltmeye çalışanları Cenab-ı Hak sonsuz rahmetiyle elbette bağışlayacaktır.

Kendini düzeltme, ahlakını güzelleştirme, kulluk görevlerini düzenli olarak yapma niyet ve çabası olmadıktan sonra yılın birkaç gün veya gecesinde dinî hayatı yaşayıp belli davranışları tekrarlamak kişiyi dünya ve ahiret saadetine ulaştırmaz.


Hz. Peygamber, “Şâbanın ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona âfiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!’ der” buyurmuştur (İbn Mâce, “İkāmetü’s-salât”, 191). Bu geceyi namaz kılarak, Kur’an okuyarak, dua ederek ve zikirle geçirmek kişinin affına ve sevap kazanmasına vesile olacaktır.

Berat gecesine ait özel bir namaz yoktur.

Bu gecede barış, iyilik, huzur, güven, adalet ve merhametin hâkim olduğu bir dünya için dua edelim.

38 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Kur’an-ı Kerim’de adı geçen ve değerine vurgu yapılan yegâne ay ramazan ayıdır. Orucun farz kılındığını bildiren ayetlerin hemen ardından, insanlara doğru yolu gösteren ve hakkı bâtıldan ayıran Kur’an

Ekonomik, siyasi, toplumsal ve kültürel alanlarda “kötünün iyiye tercihi” anlamına gelen kavram, ülkemizin başındaki en büyük felaketi ifade etmektedir. Toplumsal, kurumsal yükselmelerde daha nitelikl

Allah insanları kendisine ibadet etsinler diye yaratmış ve kötülüklerden, çirkin söz ve davranışlardan, azgınlıklardan uzak durmasını emretmiş, buna uymayanları şiddetli bir azapla cezalandıracağını b

Yazı: Blog2_Post
bottom of page