top of page

DÜNYA VE AHİRET MUTLULUĞU

Gerçek kurtuluş olan dünya ve ahiret mutluluğuna erenler Allah’ın gösterdiği doğru, ölçülü ve evrenle uyumlu yolda yürüyenlerdir. Bu yolda yürümek, hayatın her alanında ve her anında etkili olan bir ahiret inancına sahip olmaktır. Allah Hz. Âdem’den beri insanlara hep aynı şeyleri hatırlatmış ve onları tehlikelerden koruyacak yolu göstermiştir.

Allah’ın kutlu yolunda yürüyenler, Allah’ın verdiği rızıkları yine O’nun kullarıyla paylaşırlar. Böylece her şeyin gerçek sahibinin Allah olduğunu, kendilerinin sadece bir emanetçi olduklarını hem kendi nefislerine hem de diğer insanlara anlatırlar. Bu sayede malın kölesi değil kullanıcısı olurlar. Namazlarını dosdoğru bir şekilde kılarlar. Namaz ile vücutlarını da Allah'ın emir ve yasaklarına göre kullanarak bu bedenin de Allah'ın bir emaneti olduğunu ilan ederler.

Tüm bunları yaparken de Allah’ı görüyor gibi davranırlar. Çünkü onlar Allah’ı görmese de Allah onları görmektedir. Onlar Allah’a böylesi bir saygıya sahiptirler.

Allah, kendisine iman bağı ile bağlanan kullarına ve huzur arayanlara yol göstermek için kılavuz olarak bir kitap göndermiştir. Bu kitabın Allah’dan geldiği ve insanlara dünya ve ahiret mutluluğunu sağlayacağı şüphesizdir. Bu yüce kitap Hz. Muhammed aracılığıyla Allah’ın insanlara mesajı olan Kur'an-ı Kerim'dir.

Rabbim Kur'an'ı okumayı ve okutmayı, anlamayı ve anlatmayı, yaşamayı ve yaşatmayı nasip etsin.

43 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Kur’an-ı Kerim’de adı geçen ve değerine vurgu yapılan yegâne ay ramazan ayıdır. Orucun farz kılındığını bildiren ayetlerin hemen ardından, insanlara doğru yolu gösteren ve hakkı bâtıldan ayıran Kur’an

Ekonomik, siyasi, toplumsal ve kültürel alanlarda “kötünün iyiye tercihi” anlamına gelen kavram, ülkemizin başındaki en büyük felaketi ifade etmektedir. Toplumsal, kurumsal yükselmelerde daha nitelikl

Allah insanları kendisine ibadet etsinler diye yaratmış ve kötülüklerden, çirkin söz ve davranışlardan, azgınlıklardan uzak durmasını emretmiş, buna uymayanları şiddetli bir azapla cezalandıracağını b

Yazı: Blog2_Post
bottom of page