top of page

DÜNYA VE AHİRET MUTLULUĞU

Gerçek kurtuluş olan dünya ve ahiret mutluluğuna erenler Allah’ın gösterdiği doğru, ölçülü ve evrenle uyumlu yolda yürüyenlerdir. Bu yolda yürümek, hayatın her alanında ve her anında etkili olan bir ahiret inancına sahip olmaktır. Allah Hz. Âdem’den beri insanlara hep aynı şeyleri hatırlatmış ve onları tehlikelerden koruyacak yolu göstermiştir.

Allah’ın kutlu yolunda yürüyenler, Allah’ın verdiği rızıkları yine O’nun kullarıyla paylaşırlar. Böylece her şeyin gerçek sahibinin Allah olduğunu, kendilerinin sadece bir emanetçi olduklarını hem kendi nefislerine hem de diğer insanlara anlatırlar. Bu sayede malın kölesi değil kullanıcısı olurlar. Namazlarını dosdoğru bir şekilde kılarlar. Namaz ile vücutlarını da Allah'ın emir ve yasaklarına göre kullanarak bu bedenin de Allah'ın bir emaneti olduğunu ilan ederler.

Tüm bunları yaparken de Allah’ı görüyor gibi davranırlar. Çünkü onlar Allah’ı görmese de Allah onları görmektedir. Onlar Allah’a böylesi bir saygıya sahiptirler.

Allah, kendisine iman bağı ile bağlanan kullarına ve huzur arayanlara yol göstermek için kılavuz olarak bir kitap göndermiştir. Bu kitabın Allah’dan geldiği ve insanlara dünya ve ahiret mutluluğunu sağlayacağı şüphesizdir. Bu yüce kitap Hz. Muhammed aracılığıyla Allah’ın insanlara mesajı olan Kur'an-ı Kerim'dir.

Rabbim Kur'an'ı okumayı ve okutmayı, anlamayı ve anlatmayı, yaşamayı ve yaşatmayı nasip etsin.

87 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

ORTAOKUL ARAPÇA GÜNCELLEME

İHO/Ortaokul Arapça (5-8) sayfalarında önemli güncellemeler yapıldı. Sunular, Ünite Testleri, Etkinlik Kitapları, Videolar, Ders Kitapları, Seslendirmeler, Örnek Sınavlar, Sınav Puanı Hesaplama Tablol

MUSİBETLER, İMTİHAN VE KULLUK

İnsanın başına gelen her şey Allah’ın takdiri iledir ve imtihanın bir parçasıdır. Rabbimiz bizi terbiye etmek, olgunlaştırmak ve sınamak için halden hale koyar. Sağlık verir, hastalık verir, mal verir

HAYRET ETME YETENEĞİ VE İMAN

"Kimsin?" "Dünya nasıl meydana geldi?" Acaba tüm insanları ilgilendirmesi gereken şeyler var mıdır? Kim olurlarsa ve nerede yaşıyor olurlarsa olsunlar, tüm insanları ilgilendiren bir şey var mıdır? Ev

1 Comment


Unknown member
Jun 30, 2022

free job alert haryana

Candidates ought to deliver unique certificates and a replica of bio-facts in conjunction with photocopies of certificates, and many others.

Like
Yazı: Blog2_Post
bottom of page