top of page

EĞİTİM VE FARKLILIK

Eğitim bireyler arasındaki benzerlikleri değil farklılıkları ortaya çıkarmalı ve bunları güçlendirmeye çalışmalıdır. Çünkü zaten yeterince ortak özelliğimiz var. Benzer özellikleri ölçmeye ve geliştirmeye odaklanan sistemler, ortak ve merkezi sınavlar üzerine kurulur ve farklı olanları öğütmeye yarar.

Kişiselleştirilmiş ve bireyselleştirilmiş eğitim için okulların ve standart müfredatların eğitimdeki oranı ve payı azaltılmalıdır. Okullar sanat, spor, beceri ve kültür etkinliklerine daha çok yer verecek şekilde düzenlenmelidir. Çünkü bunlar bireysel farklılıkların öne çıktığı alanlardır. Matematik, fen ve dil gibi akademik alanlar ise benzerlikler üzerine kurulur

24 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

ORTAOKUL ARAPÇA GÜNCELLEME

İHO/Ortaokul Arapça (5-8) sayfalarında önemli güncellemeler yapıldı. Sunular, Ünite Testleri, Etkinlik Kitapları, Videolar, Ders Kitapları, Seslendirmeler, Örnek Sınavlar, Sınav Puanı Hesaplama Tablol

MUSİBETLER, İMTİHAN VE KULLUK

İnsanın başına gelen her şey Allah’ın takdiri iledir ve imtihanın bir parçasıdır. Rabbimiz bizi terbiye etmek, olgunlaştırmak ve sınamak için halden hale koyar. Sağlık verir, hastalık verir, mal verir

HAYRET ETME YETENEĞİ VE İMAN

"Kimsin?" "Dünya nasıl meydana geldi?" Acaba tüm insanları ilgilendirmesi gereken şeyler var mıdır? Kim olurlarsa ve nerede yaşıyor olurlarsa olsunlar, tüm insanları ilgilendiren bir şey var mıdır? Ev

Commentaires


Yazı: Blog2_Post
bottom of page