top of page

EĞİTİM VE FARKLILIK

Eğitim bireyler arasındaki benzerlikleri değil farklılıkları ortaya çıkarmalı ve bunları güçlendirmeye çalışmalıdır. Çünkü zaten yeterince ortak özelliğimiz var. Benzer özellikleri ölçmeye ve geliştirmeye odaklanan sistemler, ortak ve merkezi sınavlar üzerine kurulur ve farklı olanları öğütmeye yarar.

Kişiselleştirilmiş ve bireyselleştirilmiş eğitim için okulların ve standart müfredatların eğitimdeki oranı ve payı azaltılmalıdır. Okullar sanat, spor, beceri ve kültür etkinliklerine daha çok yer verecek şekilde düzenlenmelidir. Çünkü bunlar bireysel farklılıkların öne çıktığı alanlardır. Matematik, fen ve dil gibi akademik alanlar ise benzerlikler üzerine kurulur

18 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Kur’an-ı Kerim’de adı geçen ve değerine vurgu yapılan yegâne ay ramazan ayıdır. Orucun farz kılındığını bildiren ayetlerin hemen ardından, insanlara doğru yolu gösteren ve hakkı bâtıldan ayıran Kur’an

Ekonomik, siyasi, toplumsal ve kültürel alanlarda “kötünün iyiye tercihi” anlamına gelen kavram, ülkemizin başındaki en büyük felaketi ifade etmektedir. Toplumsal, kurumsal yükselmelerde daha nitelikl

Allah insanları kendisine ibadet etsinler diye yaratmış ve kötülüklerden, çirkin söz ve davranışlardan, azgınlıklardan uzak durmasını emretmiş, buna uymayanları şiddetli bir azapla cezalandıracağını b

Yazı: Blog2_Post
bottom of page