top of page

HZ. ÂDEM’İN ÇOCUKLARI

İNSANLIĞIN ÇOĞALMASI

Kur’an-ı Kerim’e göre Âdem’in yaratılışı, diğer insanlarınki gibi değildir. Al-i İmran suresinin elli dokuzuncu ayetinde, “Allah nezdinde -yaratılış bakımından- İsa’nın durumu Âdem’e benzer; Allah onu topraktan yarattı, sonra ona ‘ol!’ dedi ve oluverdi” denilerek bu duruma işaret edilmiştir.


İnsanoğlu için soyağacı hazırlayan bilim insanları şimdi Âdem ile Havva'nın 10 oğlu ve 18 kızı olduğunu iddia ediyorlar. The New York Times gazetesinde yer alan makaleye göre, insanoğlu Afrika'da yaşayan bu küçük kabileden dünyaya yayıldı. https://www.nytimes.com/2000/05/02/science/the-human-family-tree-10-adams-and-18-eves.html

İnsanoğlunun Afrika'dan nasıl dünyaya yayıldığını açıklayabilmek için bilim adamları genetik soy ağaçları hazırlıyor. DNA analizleri, tarih öncesi toplulukların büyüklüğü, bunların nasıl bölündüğü ve nerelere göç ettikleri konusunda önemli ipuçları sağlıyor. Şimdiye kadar insanoğlunun en ayrıntılı soy ağacı Atlanta'daki Emory Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr Douglas C.Wallace ve meslektaşları tarafından çıkarıldı.


HAVVA’DAN GELİYORUZ

Bu DNA analizinde annenin yumurta hücresiyle çocuğa nakledilen DNA'daki mitokondriler incelendi. Sonuçta tüm insanların büyük büyük annesinin Havva olduğuna karar verildi. Teorik olarak mitokondriyal DNA'nın, hiç bozulmadan anneden çocuğa geçmesi gerekiyor. Ancak kadınlar dünyaya yayılırken maruz kaldıkları radyasyon ve kopyalama hataları yüzünden mitokondride değişiklikler meydana geldi. İşte bu değişiklikler tarihöncesi insanların izlediği göç yolları ve nesillerin oluşumuyla ilgili önemli ipucu veriyor.

Şimdi ise Standford Üniversitesi'nden Dr Peter A. Underhill ve Dr Peter J. Oefner, erkeklerdeki Y kromozomunu araştırarak erkekler için bir soy ağacı hazırlıyor. Mitokondrideki ve Y kromozomundaki farklılaşmaları inceleyen bilim adamlarına göre insanoğlu Afrika'nın Kalahari Çölü'nün kuzeybatısındaki Vasikela Kung'tan tüm dünyaya yayıldı. Modern insanın ataları kabul edilen bu grubun yaklaşık 2000 kişiden oluştuğu tahmin ediliyor.

Bu grupta ilk bölünme 144 bin yıl önce yaşanmaya başladı ve yaklaşık 10 bin yıl sürdü. Dr Wallace'nin araştırmalarına göre modern insan 39 bin ile 51 bin yıl önce Avrupa'ya ulaştı. Dr Wallace, ‘Havva’nın kızların'da görülen mitokondri farklılıklarına göre soyları harflerle gruplara ayırıyor.

Mesela tüm Amerikalı yerliler, A, B, C ve D soyundan. Avrupalılar, H, I, J, K ve T, U, V, W, X soyundan geliyor. Asyalılar ise M soyundan geliyor. Asya'da ise E, F, G ile A-D soylarına özgü genetik özellikler de bulunuyor. Bu da Amerikalı yerlilerin Asya'dan göçtüklerine işaret ediyor. Afrika'da ise L nesline rastlanıyor.


ADEM'İN 10 OĞLU

Y kromozomlarına göre soyağacı çıkarıldığında ise Adem'in 10 oğlu olduğu var sayılıyor. Afrikalıların 10 ayrı grupta dünyaya dağıldığı görülüyor. Adem'in oğullarının ve torunlarının dünyaya yayılışı şöyle:

1, 2 ve 3. oğulları Afrika'da kaldı

3'üncü oğlunun çocukları, yani torunları Asya'ya göçtü

4'üncü oğlu Japon Denizi'ne

5'inci oğlu Kuzey Hindistan'a

6, 7, 8, 9'uncu oğulları Güney Kafkasya bölgesine yerleşti.

Ve bilim adamlarına göre bu göçler ve soylar dillerin gelişmesinde de önemli rol oynadı.


Kur’an, sahih hadisler ve bunlara dayanan diğer güvenilir İslami kaynakların Hz. Âdem hakkında verdiği bilgilerden çıkan sonuca göre Âdem topraktan yaratılmıştır. Konuyla ilgili ayetlerden, bu yaratılışın belli bir gelişme seyri takip ettiği ve süresi bilinmemekle birlikte belli bir zaman içinde tamamlandığı sonucu da çıkarılabilir. Ancak bu gelişme hiçbir zaman, ilahî irade ve kudretin tesiri olmaksızın doğal bir evrim ve gelişme şeklinde anlaşılmamalıdır. Bütün ilgili ayetlerde Âdem’in yaratılması olayında Allah’ın irade ve kudretinin etkisine özellikle dikkat çekilmiştir. Ayrıca Âdem’in herhangi bir başka canlıdan evrimleşme ve değişim suretiyle değil, topraktan ve tamamıyla bağımsız bir canlı türün ilk atası, yeryüzünde, öteki bütün canlı ve cansız varlıkların aksine, yükümlü ve sorumlu tutulan ve bunun için gerekli mânevî, ahlâkî, zihnî ve psikolojik kabiliyetlerle donatılmış bir varlık olarak yaratıldığı, tartışmaya yer vermeyecek şekilde açıklanmıştır. Bu sebepledir ki insanın yaratılışının bu özel yanını bütünüyle reddederek onu bayağı canlılar seviyesine indiren teorileri İslâm inançları ile bağdaştırmak mümkün değildir.


Hz. Âdem’in hayatının yasak meyveyi yedikten ve cennetten çıkarıldıktan sonraki dönemi hakkında Kur’an-ı Kerim’de bilgi yoktur. Diğer İslâmî kaynaklardaki haberler ise genellikle Yahudi geleneğinden aktarılmış bilgilerdir.

Hâbil ve Kābil kıssası Kur’ân-ı Kerîm’de özlü bir şekilde nakledilirken gerek tarih ve tefsir kitaplarında gerekse kısas-ı enbiyâ türünden eserlerde ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Bu bilgilere göre Hz. Havvâ biri kız, biri erkek olmak üzere her batında iki ve toplam yirmi batında kırk çocuk dünyaya getirmiş, sadece Hz. Şît tek doğmuştur. İlk batında doğan çocuklar Kābil ve Aklîmâ, ikinci batında doğanlar Hâbil ve Lebûda’dır.

Âdem ile Havvâ’nın çocukları birbirleriyle evlenmiştir. Ancak ikizlerin evliliği yasak olduğundan her batnın erkeği bir diğer batnın kızıyla evlenebiliyordu.


Kur’ân ve Sünnet temelli İslamî anlayışta topraktan yaratılan Hz. Âdem ve daha sonra ona eş olarak yaratılan Havvâ ilk insanlardır. Onların çocuklarından oluşan ilk nesil kendi aralarında evlendirilmiştir. Elimizdeki hadîs rivâyetleri ve geçmişten günümüze yapılan ayet tefsirleri de bu yöndedir. Aklen de başka bir yol görünmemektedir. Özellikle son zamanlarda evrim fikrini benimseyen bazı Müslümanlar, ilk insan neslinin bu şekilde çoğalmış olmasını ensest ilişki sayarak reddetmektedir. Oysaki durum onların iddia ettiği gibi -bugünkü anlamsal karşılığıyla- ensest ilişki değildir. Ayrıca bir şeyin helal veya haram olması ancak Allah’ın emir ve takdiriyledir. Helal olan diğer bazı şeylerin de Yüce Allah tarafından zaman içinde haram kılınmış olduğu bilinmektedir. Zaruret durumunun haramı mubah kılıcı bir etken sayılması gibi bazı hususların da bu eksende dikkate alınması gerekmektedir. Ayrıca bazı rivayetlerde, her batında bir kız ve bir erkek olmak üzere -özel bir yaratılışla- ikiz doğan çocukların çaprazlama şekilde evlendirildiği de nakledilmiştir.

202 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

ORTAOKUL ARAPÇA GÜNCELLEME

İHO/Ortaokul Arapça (5-8) sayfalarında önemli güncellemeler yapıldı. Sunular, Ünite Testleri, Etkinlik Kitapları, Videolar, Ders Kitapları, Seslendirmeler, Örnek Sınavlar, Sınav Puanı Hesaplama Tablol

MUSİBETLER, İMTİHAN VE KULLUK

İnsanın başına gelen her şey Allah’ın takdiri iledir ve imtihanın bir parçasıdır. Rabbimiz bizi terbiye etmek, olgunlaştırmak ve sınamak için halden hale koyar. Sağlık verir, hastalık verir, mal verir

HAYRET ETME YETENEĞİ VE İMAN

"Kimsin?" "Dünya nasıl meydana geldi?" Acaba tüm insanları ilgilendirmesi gereken şeyler var mıdır? Kim olurlarsa ve nerede yaşıyor olurlarsa olsunlar, tüm insanları ilgilendiren bir şey var mıdır? Ev

Commenti


Yazı: Blog2_Post
bottom of page