top of page

İNANMA İHTİYACI VE DİN

İnsanlar dünyanın her yerinde ve tarihin her döneminde neden ve nasıl yaratıldıkları, evrenin ve insanlığın başlangıcının ne zaman ve nasıl olduğunu merak etmiş ve cevaplar aramışlardır. Kendilerinin bu var oluş sürecindeki edilgen durumlarına bakarak ve tabiatın kendilerini aşan gücünü ve işleyişini göz önünde bulundurarak yaratıcı güçlerin veya yaratıcı bir tanrının varlığını düşünmüşlerdir.


Bazıları bunu, dinin insanlar tarafından uydurulması olarak yorumlarken bazıları da yaratıcının insanın özüne ve ruhuna yerleştirdiği duyguların sonucu olarak görmüşlerdir. Soru söyle formüle edilebilir: İnsan mı yaratıcıyı uydurmuştur yoksa tanrı kendisini buldurmak ve tanıtmak mı istemiştir?


Tanrı fikri ve inancı insanlıkla birlikte var olmuş ve insanlık tarihinde en etkili unsur olmuştur. Tüm uygarlıklar insanların inançları üzerine kurulmuştur. Pozitivistler bilimsel gelişmelerin ve aydınlanmanın din olgusunu ortadan kaldıracağını ve bilimsel düşüncenin dinin yerini alacağını iddia etmişti. Ancak gelişmeler bunun aksini gösteriyor. Modernizmin insana getirdiği şey sadece bunalımlar olmuştur.


İnsan ruhunun derinliklerinde yaratıcıya özlem duygusu, onu arama ve bulma isteği vardır. Dünya çölünde karanlıklar içinde yolunu arayan insanın pusulası, yaratıcı tarafından içine yerleştirilmiştir.

175 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

ORTAOKUL ARAPÇA GÜNCELLEME

İHO/Ortaokul Arapça (5-8) sayfalarında önemli güncellemeler yapıldı. Sunular, Ünite Testleri, Etkinlik Kitapları, Videolar, Ders Kitapları, Seslendirmeler, Örnek Sınavlar, Sınav Puanı Hesaplama Tablol

MUSİBETLER, İMTİHAN VE KULLUK

İnsanın başına gelen her şey Allah’ın takdiri iledir ve imtihanın bir parçasıdır. Rabbimiz bizi terbiye etmek, olgunlaştırmak ve sınamak için halden hale koyar. Sağlık verir, hastalık verir, mal verir

HAYRET ETME YETENEĞİ VE İMAN

"Kimsin?" "Dünya nasıl meydana geldi?" Acaba tüm insanları ilgilendirmesi gereken şeyler var mıdır? Kim olurlarsa ve nerede yaşıyor olurlarsa olsunlar, tüm insanları ilgilendiren bir şey var mıdır? Ev

2 Comments


asfak asfak
asfak asfak
Dec 13, 2022

Pullman Homes floor plan for all units is an impression of extraordinary usefulness and roominess. pullman residences showflats Each unit is furnished with an extensive gallery space to savor. Kitchens are fitted with premium and modern installations and fittings to raise your culinary and disinfecting schedules. Greater units accompany a wet and dry kitchen so mortgage holders can deal with serious cooking and easygoing systems administration with visitors.

Like

Unknown member
Nov 06, 2022

O jogo Resident Evil 4 é um resident evil 4 pc download portugues completo jogo de tiro online. Em que é construído no modo horror. O jogo foi inventado pela Capcom Production Studio 4. e é exibido pela Capcom. Os jogos de Resident Evil 4 estão disponíveis em plataformas como GameCube, PlayStation 2, Microsoft Windows, Wii, iOS, Zeebo, PlayStation 3, Xbox 360, Android, PlayStation 4, Xbox One. O jogo, lançado em 2005, criou popularidade entre os jogadores.


Like
Yazı: Blog2_Post
bottom of page