top of page

ORUCUN BEYİN FONKSİYONLARINA ETKİSİ

RAMAZAN ORUCUNUN SEROTONİN, DOPAMİN, BEYİN KAYNAKLI NÖROTROFİK FAKTÖR VE SİNİR BÜYÜME FAKTÖRÜ KONSANTRASYONUNA ETKİLERİ


Dyt. Zeyneb YILDIRIM


Nörotransmitterler ve nörotrofik faktörler, hücre çoğalmasında, farklılaşmasında, hayatta kalmasında ve nöronların fonksiyonlarında önemli bir rol oynayan sinyal molekülleridir. Kalori kısıtlamasının, nörotrofinlerin ve nörotransmitter ve oksijen radikal metabolizmasının sentezini etkileyerek sinir sisteminin sağlığına yardımcı olabileceğine inanılmaktadır. Çalışmada Ramazan Ayı’nda 29 sağlıklı ve oruçlu bireyde (22 kadın ve 7 erkek; ortalama yaş 38 ± 3 yıl) serotonin, dopamin, beyin kaynaklı nörotrofik faktör (BDNF) ve sinir büyüme faktörünün (NGF) plazma seviyeleri araştırılmıştır. Deneklerde bu faktörlerin seviyeleri, üç kez (ELISA yöntemi kullanılarak) Ramazan’ın 14. ve 29. günlerinde test grubu olarak ve oruç ayından 2 gün önce kontrol grubu olarak ölçüldü.

Kontrol Grubu = Ramazan’dan 2 gün önce

İkinci Grup = Ramazan’ın 14. günü

Üçüncü Grup = Ramazan’ın 29. günü


1) Ramazan Ayı Boyunca Oruç Tutan Deneklerde Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktörün Plazma Düzeylerindeki Değişimlerin Oruç Tutulmayan Duruma Göre Değerlendirilmesi

İkinci gruptaki (Ramazan’ın 14. günü) BDNF düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı olarak %25 artmıştır (P <0.05). Üçüncü gruptaki (Ramazan’ın 29. günü) BDNF düzeyleri ikinci gruba göre%29 ve kontrol grubuna göre %47 oranında anlamlı olarak artmıştır.


2) Ramazan Ayı Boyunca Oruç Tutan Deneklerde Sinir Büyüme Faktörünün Plazma Düzeylerindeki Değişimlerin Oruç Tutulmayan Duruma Göre Değerlendirilmesi

İkinci gruptaki NGF düzeyleri kontrol grubuna göre %10 oranında anlamlı bir artış göstermiştir (P <0.05). Üçüncü gruptaki NGF düzeyleri ikinci gruba göre %14,7 ve kontrol grubuna göre %23,2 oranında önemli ölçüde artmıştır. 


3) Ramazan Ayı Boyunca Oruç Tutan Deneklerde Plazma Dopamin Düzeylerindeki Değişimlerin Oruç Tutulmayan Duruma Göre Değerlendirilmesi

Dopamin düzeyleri üçüncü, ikinci ve kontrol grupları arasında anlamlı bir farklılık göstermemiştir (P <0.05). 


4) Ramazan Ayı Boyunca Oruç Tutan Deneklerde Plazma Serotonin Düzeylerindeki Değişimlerin Oruç Tutulmayan Duruma Göre Değerlendirilmesi

İkinci gruptaki plazma serotonin düzeyleri kontrol grubuna göre %33,4 oranında anlamlı derecede artmıştır (P <0.05). Üçüncü gruptaki serotonin düzeyleri de ikinci gruba göre %14,7 ve kontrol grubuna göre %43,1 oranında önemli ölçüde artmıştır. 

Birçok çalışma kısıtlı beslenmenin serotonin seviyelerini arttırdığını göstermektedir. Bu çalışmada dopamin düzeylerinde anlamlı bir değişiklik olmaması, serotonin düzeyindeki artışın dopamin salınımını kısmen bastırdığı sebebiyle olabileceği açıklanmıştır.

Sonuç olarak, çalışma Ramazan ayı boyunca serotonin, BDNF ve NGF plazma seviyelerinin önemli ölçüde arttığını göstermektedir. Bununla birlikte, altta yatan mekanizmaları daha iyi anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu belirtilmiştir.


KAYNAK: Bastani, A., Rajabi, S., & Kianimarkani, F. (2017). The Effects of Fasting During Ramadan on the Concentration of Serotonin, Dopamine, Brain-Derived Neurotrophic Factor and Nerve Growth Factor. Neurology international9(2), 7043. https://doi.org/10.4081/ni.2017.7043

33 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

RAMAZAN

Kur’an-ı Kerim’de adı geçen ve değerine vurgu yapılan yegâne ay ramazan ayıdır. Orucun farz kılındığını bildiren ayetlerin hemen ardından, insanlara doğru yolu gösteren ve hakkı bâtıldan ayıran Kur’an

SAĞLIKLI İFTAR İÇİN 6 ÖNERİ

Ramazan’da gün içinde yiyecek ve içeceklerden uzak durur ve gün batımından sonra iftar ile orucumuzu açarız. İftar için elimizden geldiğince güzel yemekler hazırlamamız, gün boyu oruç tuttuktan sonra

RAMAZAN SAYFASI

Ramazan ve oruçla ilgili derslerde ve pano hazırlamada kullanılabilecek video, yazı, sunu, görsel vb. materyaller: https://www.mehmeterdem.biz/ayetler https://www.mehmeterdem.biz/dua https://www.mehme

Comments


Yazı: Blog2_Post
bottom of page