top of page

SEÇİMLERİMİZ VE HİDAYET


Hayat, tercihler ve kararlar sürecidir. Günlük yaşamımızda sürekli olarak seçimler yapar ve kararlar alırız. Saat kaçta kalkacağız, ne yiyeceğiz, nasıl giyineceğiz, gün içinde neler yapacağız, ne zaman yatacağız, hangi pozisyonda uyuyacağız…?

Günlük kararlar ne kadar doğru ve isabetli olursa, sonuçları o kadar iyi olur.

Doğru seçimler yapma ve doğru kararlar verebilme sanatı kesinlikle ustalaşmaya değer bir beceridir. Doğru karar, insan için en hayırlı olan ve günün sonunda yararına olandır. Doğru seçim aşırılıklardan uzak, insanın gelişimine katkı sağlayacak, kendisine ve çevresine fayda sağlayacak seçimdir.

İnsan sınırlılıkları, zaafları ve duygusal dalgalanmaları nedeniyle doğru olanı bilmede, bulmada ve ayırt etmede zorlanır. Dolayısıyla en doğru seçim her şeyi bilen, zaman ve mekânla kısıtlı olmayan Allah’ın iradesine en uygun olan seçimdir. En doğru karar Allah’ın ve Hz. Peygamber’in bildirdiklerine ve öğrettiklerine en yakın olan karardır.

Birey ve toplumun kendisi ve çevresi için en doğru olanı seçmesi ve kararlaştırması hidayettir. Ve hidayet insanın sahip olacağı en büyük nimettir. Çünkü her imkânı nimete dönüştüren şey onu doğru şekilde kullanabilmektir. Doğru kullanılmadığında her şey insan için bir azaba dönüşebilir. Akıl, kalp, duygular, ateş, bıçak vs…

Hidayet Allah’ın insana bağışladığı bir nimettir. Bu nimete erebilmek için insanın Kur’an ve sünneti iyi öğrenmesi, ihlasla davranması, iyi niyetli olması, doğruyu bulma çabası içinde olması gerekir. Kim iyi niyetle ve Allah rızası için doğruyu ararsa Allah onu doğruya iletecektir. Hayatın her anında doğruya yaklaştıkça insan daha mutlu olacak, dünya ve ahiret saadetine ulaşacaktır.

Hidayetin zıddı olan dalâlete düşmenin sebepleri arasında kibir, kendine aşırı güven, inat, geleneklere körü körüne bağlılık, gaflet, nifak, şeytanın tahrikleri ve ölümü unutup ahireti düşünmemeyi sayabiliriz.

Her an yanlış kararlar verip yanlış seçimler yapabileceğimiz ve sürekli olarak doğru seçimlere ve doğru kararlara ihtiyaç duyduğumuz için bu konuda Allah’tan yardım istemeli ve hidayet için dua etmeliyiz. Her konuda olduğu gibi bu konuda da en güzel yolu Allah ve Hz. Peygamber bize göstermiştir. Rabbimiz Fatiha suresinde bize nasıl hidayet talebinde bulunacağımızı öğretmiş, Peygamber Efendimiz de her namazın her rekâtında, günlük dualarımızın hepsinde Fatiha suresini okumamızı öğütlemiştir.

Fatiha suresini her fırsatta okuyarak günün her anında ve hayatın her alanında bize doğruları göstermesi, hidayet etmesi için Rabbimize yakarmalıyız.

131 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

KUR’AN MEALİ-ÇEVİRİ

Allah kelamı olan Kur’an-ı Kerim mu‘ciz bir kitaptır. Yani kendisini tam olarak anlamak ve anlatmaktan muhatabı âciz bırakan mûcizevî bir özellik taşır. Ayrıca Arap dilinin ve belağatının en yüksek ör

ORTAOKUL ARAPÇA GÜNCELLEME

İHO/Ortaokul Arapça (5-8) sayfalarında önemli güncellemeler yapıldı. Sunular, Ünite Testleri, Etkinlik Kitapları, Videolar, Ders Kitapları, Seslendirmeler, Örnek Sınavlar, Sınav Puanı Hesaplama Tablol

MUSİBETLER, İMTİHAN VE KULLUK

İnsanın başına gelen her şey Allah’ın takdiri iledir ve imtihanın bir parçasıdır. Rabbimiz bizi terbiye etmek, olgunlaştırmak ve sınamak için halden hale koyar. Sağlık verir, hastalık verir, mal verir

Comments


Yazı: Blog2_Post
bottom of page