top of page

SADAKAT VE TARAFTARLIK

Kör sadakat hakikatin en büyük düşmanıdır.

Doğru "taraftarlık", sahiplenme veya kendini esir vermekle değil tersine özerkliğine, özgürlüğüne ve özgünlüğüne sahip çıkarak yapılabilir. Yanlışları görmeyen, eleştirmeyen, uyarmayan, ayakları üzerinde durmayan desteklerin anlamı olmadığı gibi karşıtlığının da bir önemi yoktur.

Hz. Ömer’in yakasına yapışıp hesap soranın bağlığı ile eksiklikleri ve yanlışlıkları görmezden gelen, her yanlışta bir hikmet arayan, ötekileri mahkûm etmek için her şeyi araçsallaştıran, her gelişmeyi kendisine yontan, ilkesizliğe prim veren pragmatistlerin bağlılığı nasıl aynı olabilir? Simgesel desteğini varoluşsal işlevlerinin önüne koyan kör sadakat ve ölçüsüz sevgi yıkıma ve çöküşe neden olur.

25 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

ORTAOKUL ARAPÇA GÜNCELLEME

İHO/Ortaokul Arapça (5-8) sayfalarında önemli güncellemeler yapıldı. Sunular, Ünite Testleri, Etkinlik Kitapları, Videolar, Ders Kitapları, Seslendirmeler, Örnek Sınavlar, Sınav Puanı Hesaplama Tablol

MUSİBETLER, İMTİHAN VE KULLUK

İnsanın başına gelen her şey Allah’ın takdiri iledir ve imtihanın bir parçasıdır. Rabbimiz bizi terbiye etmek, olgunlaştırmak ve sınamak için halden hale koyar. Sağlık verir, hastalık verir, mal verir

HAYRET ETME YETENEĞİ VE İMAN

"Kimsin?" "Dünya nasıl meydana geldi?" Acaba tüm insanları ilgilendirmesi gereken şeyler var mıdır? Kim olurlarsa ve nerede yaşıyor olurlarsa olsunlar, tüm insanları ilgilendiren bir şey var mıdır? Ev

1 Comment


mattdamon252008
Feb 02, 2023

A fire watch is defined as Click here one or more persons who are assigned to physically patrol a building or property to check for fire hazards. These specially deployed security guards may be required under a number of different circumstances including: “Hot Work” such as welding or other open flame jobs.

Like
Yazı: Blog2_Post
bottom of page