top of page

SADAKAT VE TARAFTARLIK

Kör sadakat hakikatin en büyük düşmanıdır.

Doğru "taraftarlık", sahiplenme veya kendini esir vermekle değil tersine özerkliğine, özgürlüğüne ve özgünlüğüne sahip çıkarak yapılabilir. Yanlışları görmeyen, eleştirmeyen, uyarmayan, ayakları üzerinde durmayan desteklerin anlamı olmadığı gibi karşıtlığının da bir önemi yoktur.

Hz. Ömer’in yakasına yapışıp hesap soranın bağlığı ile eksiklikleri ve yanlışlıkları görmezden gelen, her yanlışta bir hikmet arayan, ötekileri mahkûm etmek için her şeyi araçsallaştıran, her gelişmeyi kendisine yontan, ilkesizliğe prim veren pragmatistlerin bağlılığı nasıl aynı olabilir? Simgesel desteğini varoluşsal işlevlerinin önüne koyan kör sadakat ve ölçüsüz sevgi yıkıma ve çöküşe neden olur.

12 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Kur’an-ı Kerim’de adı geçen ve değerine vurgu yapılan yegâne ay ramazan ayıdır. Orucun farz kılındığını bildiren ayetlerin hemen ardından, insanlara doğru yolu gösteren ve hakkı bâtıldan ayıran Kur’an

Ekonomik, siyasi, toplumsal ve kültürel alanlarda “kötünün iyiye tercihi” anlamına gelen kavram, ülkemizin başındaki en büyük felaketi ifade etmektedir. Toplumsal, kurumsal yükselmelerde daha nitelikl

Allah insanları kendisine ibadet etsinler diye yaratmış ve kötülüklerden, çirkin söz ve davranışlardan, azgınlıklardan uzak durmasını emretmiş, buna uymayanları şiddetli bir azapla cezalandıracağını b

Yazı: Blog2_Post
bottom of page