top of page

GAYB

Yeniden dirilme, ahiret hayatı, cennet ve cehennem gaybdır bizim için. Yani tecrübe edemediğimiz, duyularımızla algılayamadığımız şeyler. Bu yüzden "gayb"ı anlamak, kavramak, kabullenmek ve iman etmekte zorlanırız. Biz bilmediğimiz şeyleri bildiklerimize benzeterek, ilişkilendirerek kavrarız. Putperestliğin kökeninde bu sorun var. Çünkü insanlar soyut tanrıyı kavramakta zorlanır, tanrıyı nesneler ve şekiller aracılığıyla somutlaştırırlar.


Allah gayb olan kıyamet, ahiret, yeniden diriliş gibi konuları insanlara anlatmak için somut öncüllerden, tecrübelerden ve görüp algıladıkları dünyadan örnekler verir. Böylece insan aklını konuya yaklaştırır ve makul olduğunu gösterir.


Bir zamanlar yoktunuz, cansız atomların birleşiminden oluşuyorsunuz, bir ruha ve cana sahip oluyorsunuz. Bu süreçler bir yaratıcıyı gösteriyor. O yaratıcı sizi ölümünüzden sonra diriltip yargılayacak. Dünyaya gelişiniz, yaşam ve ölüm, uyku ve uyanma, sürekli yeniden yaratma bir yaratıcı iradeyi, her şeyde bir amaç olduğu gibi insanın yaşam serüveninin boşuna olmadığını gösteriyor. Her geceden sonra gündüzü, her kıştan sonra baharı yeniden inşa eden ve benzer ama farklı bir şekilde tüm varlıkları yenileyen bir yaratıcı insanı da yeniden yaratabilir, yaratacaktır.

10 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Kur’an-ı Kerim’de adı geçen ve değerine vurgu yapılan yegâne ay ramazan ayıdır. Orucun farz kılındığını bildiren ayetlerin hemen ardından, insanlara doğru yolu gösteren ve hakkı bâtıldan ayıran Kur’an

Ekonomik, siyasi, toplumsal ve kültürel alanlarda “kötünün iyiye tercihi” anlamına gelen kavram, ülkemizin başındaki en büyük felaketi ifade etmektedir. Toplumsal, kurumsal yükselmelerde daha nitelikl

Allah insanları kendisine ibadet etsinler diye yaratmış ve kötülüklerden, çirkin söz ve davranışlardan, azgınlıklardan uzak durmasını emretmiş, buna uymayanları şiddetli bir azapla cezalandıracağını b

Yazı: Blog2_Post
bottom of page